Om SERES Produktforvaltning
Gjeldende versjon: 2.3

Alle meldingsspesifikasjoner (XSD-er) som blir generert i SERES Domeneklient blir automatisk publisert i SERES Produktforvaltning.
Løsningen har som oppgave å gjøre XSD-ene tilgjengelige for utviklere av løsninger som håndterer meldinger som genereres fra og
valideres av denne type meldingsspesifikasjoner. Dette gjelder både tjenesteutviklere i Altinn og leverandører av sluttbrukerløsninger.

Løsningen tilbyr navigering blant XSD-er generert fra domener og tilhørende modeller, samt søk etter gitte kriterier. XSD-er som er
lastet opp i løsningen med statusverdi «utkast» og «forkastet», kan lastes ned av brukere som er innlogget i denne løsningen og har
skrivetilgang til det domenet som XSD-en tilhører. XSD-er med verdier «kandidat», «produksjon» og «terminert» er derimot åpen for
nedlastning for alle. Statusverdier kan endres av innloggede brukere med skrivetilgang.

Hvem som skal ha skrivetilgang til et domene er det eier av domenet som avgjør. For å få skrivetilgang til et domene, må domeneeier
sende bestilling til support@seres.no
Du kan lese mer om dette her: Komme i gang med SERES
Du kan bruke løsningen på datamaskiner med følgende nettlesere:
 • PC: Internett Explorer, fra versjon 9
 • PC: Mozilla Firefox 25
 • PC: Google Chrome 24.0.1312
 • MAC: Safari, fra versjon 5
Ved inaktivitet på mer enn 30 minutter vil løsningen gå i timeout. For oppfriskning trykk F5 på PC og Cmd+R på Mac.

Innlogging
Brukernavn/passord som til SERES Dokumentsenter og SERES Desktop
Om SERES ProduktforvaltningLogg inn
Naviger etter XSD
Velg domene:
 •  
 • Domener med lesetilgang
 • Altinn
 • Arbeidstilsynet
 • AskerKommune
 • Brønnøysundregistrene
 • Bufdir
 • DFØ
 • DiBK
 • Difi
 • DMF
 • DPA
 • DSB
 • EHLS
 • FellesordningenAFP
 • Finanstilsynet
 • Fiskeridirektoratet
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • HMRHF
 • Husbanken
 • Konkurransetilsynet
 • Konkursregisteret
 • KSKommIT
 • KYV
 • LillestrømKommune
 • Losoreregisteret
 • LotteriStiftelsestilsynet
 • Luftfartstilsynet
 • Løsøreregisteret
 • Lånekassen
 • Mattilsynet
 • NAV
 • NILF
 • NKR
 • NorskPasientskadeerstatning
 • NPD
 • NSM
 • OsloKommune
 • Patentstyret
 • patentstyret
 • Politiet
 • PostTeletilsynet
 • PostTeletilsynet
 • Regnskapsregisteret
 • SHT
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skattedirektoratet-diverse
 • Skattedirektoratet-selvangivelse1
 • Skattedirektoratet-selvangivelse2
 • Skatteetaten
 • SkedsmoKommune
 • SPK
 • STAMI
 • Statens lånekasse
 • StatensInnkrevingssentral
 • StatensLandbruksforvaltning
 • StatensLegemiddelverk
 • StatensSivilrettsforvaltning
 • StatensVegvesen
 • StatistiskSentralbyrå
 • SørTrøndelagFylkeskommune
 • TAD
 • TilsynsrådetForAdvokatvirksomhet
 • UDIR
 • Valg
 • Økokrim
Velg domene
I SERES er de forskjellige forvaltningsområdene/etatene delt inn i domener. I
denne nedtrekkslisten velger du hvilket domene som har den tjenesten som du
ønsker å finne XSD-en til. For dem som har skrivetilgang til ett eller flere
domener vil listen være sortert først etter domene(r) man har skrivetilgang
til og deretter til domener man har lesetilgang til. Dette forutsetter
at man først har logget inn, ellers har man bare lesetilgang.

For domener man har lesetilgang til vil man bare kunne laste ned XSD-er med
status "kandidat", "produksjon" eller "terminert", og statusen kan ikke endres.
Hvis man har skrivetilgang til et domene, vil man også kunne laste ned XSD-er med
status "utkast" og "forkastet" samt endre på statusen til alle XSD-ene under domenet.